bg-blob bg-blob bg-blob bg-blob
news-blob news-blob news-blob

Homie verzorgt wasvoorzieningen voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland

30 maart 2022

Naar aanleiding van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne slaan gemeenten, veiligheidsregio’s, woningcorporaties en bedrijven in Nederland de handen ineen om vluchtelingen waar nodig op te vangen en te ondersteunen. Veiligheidsregio’s in Nederland zijn gevraagd om zich voor te bereiden op de opvang van in totaal meer dan 50.000 mensen uit het getroffen gebied. Homie draagt hieraan bij door wasmachines en drogers ter beschikking te stellen voor diverse opvanglocaties in Nederland.

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) en gemeenten
Onder de regie van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) bereiden gemeenten zich voor op de opvang en huisvesting van in eerste instantie in totaal tweeduizend vluchtelingen uit Oekraïne. Inmiddels is een deel hiervan al opgevangen in de regio en een volgende stroom vluchtelingen wordt op korte termijn verwacht. De vluchtelingen worden in eerste instantie opgevangen in crisisopvangcentra, waarna er opvang voor de korte termijn geregeld wordt. Na een periode van maximaal drie maanden wordt er gekeken waar de vluchtelingen op langere termijn gehuisvest kunnen worden indien nodig.
Voor de opvang van deze groep mensen is er behoefte aan producten en voorzieningen. In samenwerking met veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond plaatst Homie de komende periode circa honderd wasmachines en drogers in de regio bij adressen waar deze mensen zullen verblijven. De vluchtelingen en getroffenen kunnen gedurende de periode dat zij in Nederland verblijven gebruik maken van deze wasvoorziening.

Veiligheidsregio Friesland en Gemeente Waadhoeke
Ook in Friesland wordt er momenteel hard gewerkt aan de beschikbaarheid van duizend opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen. Zo heeft gemeente Waadhoeke in deze provincie de dorpshuizen De Singel in Achlum en De Moeting in Tzum als opvanglocaties ter beschikking gesteld. Homie heeft op 22 maart een aantal wasmachines en drogers bij deze locaties geplaatst. Op zondag 27 maart is de eerste groep vluchtelingen ontvangen in de dorpshuizen.

Een aantal van onze machines klaar om geplaatst te worden bij de opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen.

Houd jij je momenteel bezig met een soortgelijk vluchtelingenproject in Nederland en kunnen wij met onze huishoudelijke apparaten en diensten hier iets in betekenen? Neem dan vooral contact met ons op.

Wil je weten wat jij zelf kunt doen voor de vluchtelingen uit Oekraïne? Op de website van Stichting VluchtelingenWerk Nederland vind je diverse initiatieven van particulieren en lokale organisaties.

Bronnen:
https://www.waadhoeke.nl/oekraine/opvanglocaties-in-achlum-en-tzum.html
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vluchtelingen-oekraine/

Heb je advies nodig?

Heb je advies nodig?